Tarieven

   
   

 

Plukken en ontwollen

 

  € 38

Scheren

 

  € 38

Wassen en föhnen *

 

  € 10

Nagels kinppen *

 

   € 5
* indien als losse behandeling gewenst                                                                  

 

Alle prijzen zijn incl. btw, en gebaseerd op een volledige behandeling (inclusief nagels knippen , plukken of scheren). Op alle behandelingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Werkzaam in regio's: Amsterdam-Zaandam-Alkmaar-Heerhugowaard en omstreken. Maar bel gerust voor een vrijblijvend gesprek voor de mogelijkheden.

 

Algemene Voorwaarden

 

  • De behandeling van de kat gebeurt bij de klant thuis, tenzij anders afgesproken.
  • Indien de kat een medische aandoening heeft, dient dit door de klant vooraf kenbaar gemaakt te worden.
  • Vanaf het moment dat een overeenkomst schriftelijk of mondeling is aangegaan, is deze bindend.
  • Er kunnen extra kosten in rekening gebracht worden indien tijdens de behandeling blijkt dat de vacht niet binnen de afgesproken tijd behandeld kan worden of dat de conditie van de vacht slechter is dan bij eerste inspectie is gebleken.
  • Bij het afzeggen van een afspraak op het laatste moment, ben ik genoodzaakt om een (deel) van de kosten in rekening te brengen. Bij annulering korter dan 24 uur voor de afspraak reken ik 100% van de geldende prijs. In bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden.
  • Kattentrimsalon Mau-Miuku kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, waarvan de oorzaak niet direct is toe te wijzen aan de dienst gerelateerde werkzaamheden die verricht zijn door Kattentrimsalon Mau-Miuku. Te allen tijdens is alle aansprakelijkheid beperkt tot het vergoeden van de kosten die door een dierenarts in rekening zijn gebracht. Bij het verloren gaan van het dier of wanneer er onherstelbare schade is ontstaan aan het dier is Kattentrimsalon Mau-Miuku aansprakelijk tot het maximum van de aanschafwaarde van het dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
  • Garantie is beperkt tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nooit meer zijn dan het opnieuw verrichten van de werkzaamheden die ondeugdelijk zijn verricht.
  • Wanneer de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt gestaakt, dan wordt deze opgeschort zolang door overmacht de overeenkomst niet uitgevoerd kan worden. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

sites:bottom_panel:text sites:bottom_panel:link